Den 29:e April 2018 skrev Jonas Nyrén i Sydsvenskan om “Konflikten om Skivkontraktet”. En tvådelad artikel som skildrar händelserna om två unga artister som hamnat i kläm. Då det finns en rad faktafel i artikeln som dessutom används som slagträ i spridning av rykten och smutskastning mot oss i sociala medier vill vi tydliggöra vad som har hänt och besvara de falska påståenden som kommit upp.

Efter belysning har Sydsvenskan, enligt dem, korrigerat några av faktafelen. Skärmdumpar av den okorrigerade versionen av artikeln fortsätter dock att cirkulera.

Anthon och Abul: Ni är två riktigt härliga killar som är superduktiga producenter. Vi hoppas fortfarande på en lösning tillsammans med er och en lösning som båda parter kan vara nöjda med. Vi har hela tiden känt att vi har haft en god stämning så länge vi har kommunicerat.

“Rexius Records låter artister betala för att kunna ge ut sin musik”

Våra avtal bygger på att artisten är med och delfinansierar projektet för att man som artist vill få en större del av royalties och andra kontraktsfördelar. Se i detalj hur våra avtal är uppbyggda här.

Det är inget unikt i branschen att ta betalt, och Patrik Frisk uppger i artikeln att Ninetone Group gör exakt samma sak. En skillnad mellan oss och ett traditionellt bolag som Ninetone är när man tar betalt.

Om man, som Rexius Records gör, tar betalt innan man släppt musiken är risken lägre för skivbolaget och man kan ge en större royalty till artisten. I alla våra avtal har artisten majoriteten av royaltyn och artisterna behåller alla typer av intäkter från t.ex. framträdanden, sync, merch och STIM. Våra artister får betalt för sin musik så fort den släpps.

Vad gör egentligen Rexius Records för artisten?

Vi hjälper lovande artister att nå ut med sin musik och ta sig vidare i sina musikkarriärer. Varje artist är en investering. Ifall vi signar en artist så tar den en plats som skulle kunna fyllas av någon annan. I alla våra artister investerar vi tid och pengar. Vi är väldigt tydliga med vad vi kommer att ta betalt för och hur mycket vi går in med. När en artist tecknar ett releaseavtal med oss då är det av egen vilja efter att det tydligt står i avtalet vad vi kommer att ta betalt för. Se hur vi skiljer oss från andra skivbolag här.

Avtalet med Anthon och Abul har som mål att släppa 4 låtar och utveckla artistens varumärke.  Vi har haft två externa konsulter inhyrda för deras visuella kommunikation och marknadsföring, vi har hållit workshops, gjort projektplan, gjort målgruppsresearch, haft möten, hjälpt till med framtagande av deras varumärke, vi har löpande stämt av på telefon och givit feedback på deras demos, de har fått tillgång till alla våra artistresurser och haft möjlighet att rådfråga oss om allt rörande musik. Utöver räknar vi inte dem flertalet timmar avseende administration kring projektet, omkostnader och att försöka hitta lösningar på den konflikt som nu uppstått.

Hur kommer det sig att ni har skickat fakturor till Kronofogden?

Artisten har kunnat betala en faktura om 5000kr. Två stycken fakturor rörande arbete som gjordes i Juli / Augusti 2017 har nu gått till Kronofogden. Vi kräver med andra ord ingenting utöver det jobb som vi utfört. Fakturorna har aldrig bestridits förrän de kom in hos Kronofogden och vi har alltid fått indikationen från artisten att de vill fullfölja projektet men att de har haft svårt att betala.

När vi i början av 2018 frågade ifall de nu hade möjlighet att betala var svaret Ja. Vi skickade ut fakturorna med förfallodatum och var tydliga med att ifall de inte betalas så kommer fakturorna genom vårt faktureringsprogram automatiskt skickas vidare till inkasso och Kronofogden. Betalningen kom aldrig in.

Att artisten har hamnat hos Kronofogden är inte något som vi önskat. Vi har försökt hitta lösningar och andra affärsupplägg tillsammans med artisten. Det är förhoppningsvis sista gången detta händer.

För att undvika ytterligare ekonomisk press på artisten och förtydliga vår poäng om att det i grund och botten inte handlar om pengar har vi den 9:e Maj 2018 tagit beslut om att återkalla fakturorna från Kronofogden och lägga om skulderna på en så kallad “recoup” istället. Vi meddelade manager/artisten om det omgående via email och återkallade fakturorna.

Varför släpper ni det inte bara?

Vi har en generös policy när det kommer till att häva avtal. Vi vill såklart endast jobba med de artister som vill jobba med oss. Om man vill komma ur sitt avtal är vi öppna för detta om man för en dialog med oss. På samma sätt tycker vi att rätt ska vara rätt, ifall vi har gjort ett arbete för en person eller företag vill vi självklart bli kompenserade för detta.

I detta fallet har även ett större skivbolag, Ninetone Group, uttryckt intresse för artisten. Vi har givit artisten och skivbolaget flertalet möjligheter och förslag på lösningar och att diskutera detta vidare vilket gång på gång har avfärdats av artistens manager.

Vi hoppas fortfarande på att hitta en lösning och erbjudandet om att komma in på ett möte för artist och manager står fortfarande kvar.